پروژه پارکت آزاد (الهیه)

صفحه اصلیصفحه نمونه کارپروژه پارکت آزاد (الهیه)
  • کارفرما: مهندس پارسا
  • خدمات: عرضۀ پارکت آزاد محصول پارفیکا، خدمات مشاوره‌ای و اجرای نصب
  • آدرس: تهران، الهیه، خیابان فرشته، خیابان لسانی

 

 

پروژه قبلی

پروژه بلوط سایه‌روشن (شریعتی)

پروژه بعدی

پروژه پارکت بلوط بهارستان با نصب جناغی

هگزافیکس؛ دنیای چسب و چوب