پروژه بلوط سایه‌روشن (شریعتی)

صفحه اصلیصفحه نمونه کارپروژه بلوط سایه‌روشن (شریعتی)

توضیحات:

  • کارفرما: آقای بامداد
  • خدمات: عرضۀ پارکت بلوط محصول پارفیکا، مشاوره و اجرای نصب
  • آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید بهشتی، خیابان اندیشه

 

 

پروژه قبلی

پروژه پارکت ساپلی (جمال‌آباد)

پروژه بعدی

پروژه پارکت آزاد (الهیه)

هگزافیکس؛ دنیای چسب و چوب