پروژه پارکت ساپلی (جمال‌آباد)

صفحه اصلیصفحه نمونه کارپروژه پارکت ساپلی (جمال‌آباد)

توضیحات:

یکی از حساس‌ترین و زیباترین پروژه‌های اجراشدۀ شرکت پارفیکا که با وجود حساسیت پروژه و دقت نظر و وسواس فوق‌العاده مهندس طراح، نتیجۀ اجرا با رضایت ۱۰۰درصدی طراح و مالک پروژه همراه شد. پارکت پروژۀ جمال‌آباد یکی از رزومه‌های برجستۀ شرکت پارفیکا می‌باشد.

جزئیات پروژه

کارفرما:

شرکت سازه‌پاد

طراح:

مهندس حق‌گو

مواد:

پارکت الواری ساپلی وارداتی ترکیه

پروژه قبلی

پروژه دفتر سابق پارفیکا

پروژه بعدی

پروژه بلوط سایه‌روشن (شریعتی)

هگزافیکس؛ دنیای چسب و چوب