پروژه بلوط الواری (لواسان)

صفحه اصلیصفحه نمونه کارپروژه بلوط الواری (لواسان)

توضیحات:

پروژۀ اجرای پارکت ویلای آقای هاشمی واقع در خیابان کمربندی اصلی لواسان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اجراشدۀ شرکت پارفیکاست. پارکت این پروژه به انتخاب مالک، پارکت بلوط الواری بود که توسط شرکت ما از آلمان خریداری و وارد شد. اجرای نصب پارکت و طراحی خاص چیدمان آن در سالن‌ها و به‌ویژه پله‌ها با وجود سختی‌ها و مشکلات اجرا یکی از موفق‌ترین پروژه‌های اجراشده پارفیکا می‌باشد که با رضایت کامل مهندس طراح و مالک پروژه همراه شد.

پروژه قبلی

پروژه پارکت گردو (سایز استریپ)

پروژه بعدی

پروژه دفتر سابق پارفیکا

هگزافیکس؛ دنیای چسب و چوب