پروژه پارکت بلوط بهارستان با نصب جناغی

صفحه اصلیصفحه نمونه کارپروژه پارکت بلوط بهارستان با نصب جناغی

ارائه نرم مانند برای مشتری شما.

پیر مردی هر روز تو محله می دید پسر کی با کفش های پاره و پای برهنه با توپ پلاستیکی فوتبال بازی می کند، روزی رفت ی کتانی نو خرید و اومد و به پسرک گفت بیا این کفشا رو بپوش

مشتری:

فروشگاه اکولایو

طراح:

سارا محمدی

مواد:

چوب, کاغذ

شبکه های اجتماعی:
پروژه قبلی

پروژه پارکت آزاد (الهیه)

پروژه بعدی

پروژه پارکت گردو (سایز استریپ)

هگزافیکس؛ دنیای چسب و چوب